Maatregelen Coronavirus

MAATREGELEN CORONAVIRUS

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 13 november 2020 de nieuwe regeling goed voor de compensatiesubsidie corona. Dit betekent dat u voor de maanden november en december 2020 niet moet betalen wanneer uw kind niet naar de opvang komt op een gereserveerde dag.

Wie mag er naar de opvang komen?

Alle kinderen zijn welkom, tenzij kinderen ziek zijn of in verplichte thuisisolatie moeten. Als uw kind ziek is of symptomen vertoont, houdt u het thuis. Uw kind kan niet naar de opvang komen als:

  • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang;
  • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven;
  • het kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de rechterkolom:

TOEGELATEN IN DE OPVANG

NIET TOEGELATEN IN DE OPVANG

Snotneusje (Rectaal gemeten) koorts (38,0°)
Lichte hoest Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts  
Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)  
Chronische lossere stoelgang of éénmalige waterige stoelgang Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
Gulpje teruggegeven, braken als gevolg van gekende reflux Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
  Plotse huiduitslag of blaasjes

Wat kan u als ouder doen?

  • U draagt verplicht een mondmasker wanneer u uw kind komt brengen of ophalen.
  • U wast of ontsmet uw handen voor en na de breng- en haalmomenten van uw kind.
  • U bewaart een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen en u beperkt het aantal sociale contacten.
  • We vragen u om alleen de kinderopvanglocatie te betreden. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang.
  • U probeert zoveel mogelijk het kind door dezelfde persoon te brengen en op te halen.
  • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten vragen we u te wachten volgens de instructies van de opvang.
  • Tenslotte vragen we u de leefgroepen niet te betreden.