Thuis voor kindjes

We vinden het belangrijk om de kindjes op te vangen in een veilige, vertrouwde omgeving. Een thuis bieden wil zeggen dat de kindjes het kinderdagverblijf als een veilig plekje beschouwen, het moet een plaats zijn waar ze graag naartoe komen. Ze kunnen er volledig zichzelf zijn en worden er gestimuleerd in hun ontwikkeling.

We vinden het belangrijk om elk kind individueel te benaderen en te stimuleren, elk kind heeft namelijk zijn eigen ritme, behoeften en interesse. Zo willen we per leefgroepje een ruim aanbod bieden aan activiteiten. De kinderen zijn verdeeld in drie leefgroepen met telkens vaste begeleiders.

De leefgroepen zijn semiverticaal opgevat, dat wil zeggen dat er twee babyafdelingen zijn van 0-18 maanden en twee peuterafdelingen van +18 maanden tot schoolleeftijd. Omwille van de zorg op maat is de indeling van de leefgroep afhankelijk van de evolutie van het kind.