Wenmomenten

Zowel voor uw kind als voor u is het belangrijk om een wenmoment te houden. Op deze manier kan uw kind de nieuwe situatie leren kennen met mama of papa aan haar/zijn zijde. Ook voor u is een wenmoment belangrijk. U kan dan eens kijken hoe het eraan toe gaat op de afdeling.

De kinderen leren hun nieuwe omgeving kennen door middel van een wenweek. We vragen u om een week voor de ingeplande startdatum te starten met wennen in de kinderopvanglocatie.

Onze wenweek ziet er als volgt uit:

  • maandag één uurtje met mama en/of papa in de groep
  • dinsdag één uurtje alleen in de groep
  • woensdag twee uurtjes alleen in de groep
  • donderdag 4u30 alleen in de groep
  • vrijdag zes uurtjes alleen in de groep

Uiteraard is dit slechts het startvoorbeeld. De wenweek is individueel. Indien uw kindje meer tijd nodig heeft om te wennen, dan verlengen we deze zolang als nodig.

De eerste twee dagen zijn de wendagen gratis, vanaf de derde wendag wordt de ouderbijdrage aangerekend.